{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

會員資訊

關於會員

 

VIP購物 95 折本階升級條件 : 6 個月內累積消費額達 NT$15000有效期限 : 6 個月續會條件 : 會籍效期6個月內累積消費額達 NT$15000
VVIP購物 9 折本階升級條件 : 6 個月內累積消費額達 NT$25000有效期限 : 6 個月續會條件 : 會籍效期6個月內累積消費額達 NT$25000加入會員後,首次消費即能立即折抵$100購物金。


在會員資料中若有填寫孩子生日,也會在孩子當月贈送購物金$100。


每個月8號為會員日,會員日消費不限金額,皆有免運優惠。

 

 

購物金


VIP會員,享有媽媽和孩子生日當月,皆有購物金$100。


VVIP會員享有以上,另也有不定時及特殊節日會手動在後台將購物金送給您。